Kommunaltrafik

… eller kommunal trafik? Hyperloop, hästar, minibilar och linjen mellan Skinnskatteberg och Västerås som lades ner diskuteras.

Länk till avsnittet : https://soundcloud.com/ingelannika/kommunaltrafik-eller-kommunal-trafik

Teknik: lite rasp i en mic som ingen noterade. Leta själv och skriv i kommentaren var det dök upp!

Hyperloop på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7A7GsAPR3J0

Veckans fråga (svara i kommentarerna): Vad heter Teslas grundare?

Livslångt lärande 1

Programmet: Youtube universitet vs vanliga – vad händer?

Avsnittet finns här: https://soundcloud.com/ingelannika/livslangt-larande

Tekniskt: En telefon ringer och vi lär oss att stänga av sådant. Inspelningsvolymen har ökats så man hör vad vi säger om någon lyssnar och är på tåget.

Pharao’s Snake 7:30 in i filmen: https://www.youtube.com/watch?v=PC3o2KgQstA

Flogstavrålet: http://www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/flogstavralet/